Majorare nivel de beneficii

Pentru a asigura o protecţie socială adecvată pentru aceste familii, în special pentru persoanele vârstnice,Guvernul României a adoptat Ordonanţă de urgenţă nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene care, potrivit art.94 modifica art.9, alin.(1), lit.i); art.10, alin.(1), lit.i); art.11, alin.(1), lit.i)din <LLNK 12011    70182 341   0 46>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, prin majorarea nivelului de venituri până la care se acordă acest drept, în cazul încălzirii cu gaze naturale, energie electrică şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, astfel:

ART. 9

(1) Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru gaze naturale, după cum urmează:

…………………………………………

  1. i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR (540 lei) şi 1,500 ISR (750 lei) li se acordă o sumă de 0,040 ISR (20 lei).

ART. 10

(1) Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru energie electrică, după cum urmează:

………………………………..

  1. i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR (540 lei) şi 1,500 ISR (750 lei) li se acordă o sumă de 0,040 ISR (20 lei).

ART. 11

(1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, după cum urmează:

…………………………………………………..

  1. i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR (540 lei) şi 1,500 ISR (750 lei) li se acordă o sumă de 0,040 ISR (20 lei).

Nota:

Modificările se aplică începând cu data de 01.01.2019 și constau în majorarea limitei  venitului net mediu lunar pe membru de familie până la care se acordă ajutorul in cazul încălzirii cu gaze naturale, energie electrică şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, de la 615 lei la 750 lei, acordându-se pentru toate tipurile de încălzire – pentru această tranșă de venituri – un ajutor în cuantum de 20 lei/ lună.

    Share: