Centrul de Servicii Sociale Integrat – Centrul de Asistenţă Socială pentru Bătrâni „Magnolia”

Centrul  de  Servicii Sociale Integrat – Centrul de Asistenţă Socială pentru Bătrâni “Magnolia”  este un serviciu public local înfiinţat la data de 27.04.2012 prin Hotărârea nr. 120/27.04.2012 a Consiliului Local Târgu  Jiu şi are sediul social în Municipiul Târgu  Jiu, str. Olteţului, nr.5, Judeţul Gorj.

Centrul  de  Servicii Sociale Integrate – Centru de Asistenţă Socială pentru Bătrâni “Magnolia” din cadrul Direcţiei Publice de Protecţie Socială se subordonează Consiliului Local, fiind o instituţie fără personalitate juridică, finanţată din bugetul local.

Centrul  de  Servicii Sociale Integrate – Centru de Asistenţă Socială pentru Bătrâni “Magnolia” din cadrul  Direcţiei  Publice de Protecţie Socială este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare conform Licenței de funcționare provizorie nr.147/16.09.2015 pe componenta de zi și Licența de funcționare provizorie nr. 462/16.09.2015 pe componenta de asistență și suport la domiciliu emise de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Obiectivul general al Centrului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin asigurarea unui acces egal al cetăţenilor din Municipiul Târgu  Jiu la astfel de servicii. Centrul a fost înfiinţat ca răspuns la nevoile identificate în rândul populaţiei vârstnice de pe raza Municipiului Târgu  Jiu.

Componenta de zi – servicii sociale acordate în comunitate destinate persoanelor vârstnice( informare și consiliere socială, consiliere psihologică, acompaniere în scopul prevenirii și combaterii izolării sociale, sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale, facilitarea accesului la activități culturale și artistice, excursii și drumeții, transportul și distribuirea hranei calde la domiciliul persoanelor eligibile pentru acordarea de masă la cantina socială și care nu se pot mobiliza singure);

Componenta de asistență și suport la domiciliu – suport pentru realizarea unor activități instrumentale ale vieții zilnice( menaj, efectuare de cumpărături, plata facturilor,etc) precum și a activităților de bază ale vieții zilnice( ajutor la efectuarea igienei personale, ajutor la formarea deprinderilor de hrănire sănătoasă, ajutor la prepararea hranei și hrănirea beneficiarului).

TELEFON: 0253 238 054

Pliant – Centrul de Asistenţă Socială pentru Bătrâni “Magnolia” – asistenta si suport la domiciliu

Pliant – Centrul de Asistenţă Socială pentru Bătrâni “Magnolia” – componenta de zi

    Share: